Úklid

Požadavky na hygienu a standard úklidu pro pořádek pracovního prostředí a napomáhání udržování zařízení v dobrém stavu, včetně třídění a nakládání s odpady.

Uvedené oblasti služeb Vám zajistí, že ve Vaší budově bude kompletně uklizeno – od sociálních zařízení včetně doplňování potřebného hygienického materiálu až po utření květin od prachu v kancelářích. Sezónní péče a venkovní úklid zajistí, že i okolí Vaší budovy bude vždy upraveno tak, aby reprezentovalo a sloužilo beze zbytku ke svému účelu.

Nabízené služby:

• Hygienický servis
• Úklid pracoviště, strojní úklid
• Čištění vybavení a zařízení
• Venkovní úklid a sezónní péče o okolí
• Řízení nakládání s odpady (nebezpečné odpady)