Ostatní – prostor a infrastruktura

Tyto služby řeší specifické nebo individuální požadavky, které nejsou kategorizovány.

Nabízené služby:

• Pronájem měřících a speciálních prostředků
• Interiérové práce se speciálním nářadím a vybavením
• Práva obchodních prostor
• Relaxační, rekreační a sportovní technologie
• Údržba zahrad, fontán a skleníků