RU
spot

Zdraví, ochrana a bezpečnost

 

Služby pro bezpečné prostředí chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky a ochrana zdraví a pohody lidí.

Stejně důležité, jako jsou služby zajišťující provoz budovy, jsou služby zajišťující zdraví, ochranu a bezpečnost lidí a majetku v této budově.

Používání vhodných technologií a potřebná prevence v oblastech uvedených níže, Vám mohou přispět k potřebné ochraně,  organizování a sledování těchto důležitých oblasti služeb ...

Nabízené služby:

• BOZP (pracovně lékařské služby)
• Bezpečnostní management
• Přístupové, stínící, ozvučovací a kamerové systémy
• Scénář opatření při katastrofách a plán obnovy
• Požární ochrana a prevence

Copyright © 2011 – 2018 NONCORE, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.