RU
spot

Úklid

 

Požadavky na hygienu a standard úklidu pro pořádek pracovního prostředí a napomáhání udržování zařízení v dobrém stavu, včetně třídění a nakládání s odpady.

Uvedené oblasti služeb Vám zajistí, že ve Vaší budově bude kompletně uklizeno - od sociálních zařízení včetně doplňování potřebného hygienického materiálu až po utření květin od prachu v kancelářích.

Sezónní péče a venkovní úklid zajistí, že i okolí Vaší budovy bude vždy upraveno tak, aby reprezentovalo a sloužilo beze zbytku ke svému účelu.

Nabízené služby:

• Hygienický servis
• Úklid pracoviště, strojní úklid
• Čištění vybavení a zařízení
• Venkovní úklid a sezónní péče o okolí
• Řízení nakládání s odpady (nebezpečné odpady)

Copyright © 2011 – 2018 NONCORE, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.