RU
spot

Technická infrastruktura

 

...je základem provozování každé budovy. Nabízenými službami v uvedených oblastech  jsou plněny požadavky na provozování technického vybavení budovy, pomocí kterého je zajišťováno příjemné klima, světlo/stín, elektrický proud, voda a plyn a přesun lidí uvnitř budovy.

Služby v uvedených kapitolách zabezpečují nepřetržitý rutinní provoz technických zařízení budovy dle projektovaných a uživatelsky nastavených parametrů v návaznosti na provozní předpisy, časové plány provozu objektu, obsazenosti a jiných aspektů tak, aby bylo zajištěno komfortní mikroklima prostředí při dosahování maximálně možných úspor na energiích a zařízeních.

Nabízené služby:

• Energetický management
• Správa trvale udržitelného prostředí
• Provoz a údržba technické infrastruktury (TZB)
• Údržba silnoproudých elektro systémů
• Výtahy a eskalátory, záchytné systémy
• Řízení systémů pro provoz a údržbu budovy, provozování technické infrastruktury

Copyright © 2011 – 2018 NONCORE, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.