RU
spot

Značka kvality pro požární bezpečnost

"Safe Hotel Star Quality Label" představuje jednotnou, nezávislou a transparentní certifikaci požární bezpečnosti v hotelech a domech s hotelovou povahou.

Cílem je zajistit a případně zvýšit bezpečnost hostů, kteří jsou v neznámém prostředí obzvláště zranitelní a personálu vyloučením požárů, jakož i poskytování odpovídající schopnosti reakce na požár.

Projekt EU - Interaktivní požárně-bezpečnostní školení hotelového personálu

Seznam požadavků na Safe Hotel byl vyvinut s finanční podporou Evropské komise jako projekt Safehotel (D/03/B/F/PP-146086) v rámci programu Leonardo da Vinci pro odborné vzdělávání a byl rozšířen v základních výkazech MBS metodiky požární bezpečnosti v evropských hotelech zveřejněných evropskou zastřešující organizací HOTREC.

 

Průběh certifikace

Vlastní audit je prováděn certifikovaným nezávislým auditorem po registraci do programu. Profesionální a kvalifikovaný výkon auditu je představován právě pracovníkem, který ověřuje skutečnosti hotelu dle kontrolních seznamů a bodového systému v databázi Safehotel. 

Druhou složkou certifikace je skupinové školení personálu za přítomnosti školitele.

Poslední položkou certifikace je samovzdělávací CD pro nově příchozí personál hotelu. Jen tak je možné udržet standardy pro bezpečnost přes fluktuaci pracovníků hotelu. Po úspěšném absolvování e-kurzu se automaticky vygeneruje certifikát pro konkrétního zaměstnance s potvrzením, že daný kurz absolvoval a uspěl v něm. Software je dostupný ve 12ti evropských jazykových mutacích.

Výstupem procesu certifikace je
• certifikační dokument potvrzující splnění evropských požadavků na požární bezpečnost
• povolení použití loga Safe Hotel Star Quality pro účely prezentace a propagace
• samolepka určená k vylepení na vstupní dveře
• zařazení do databáze Safehotel a zpětného odkazu na internetové stránce
• možnost využívání on-line dotazníku a následné konzultace v případě otázek při relevatních změnách v hotelu

Platnost certifikace je nastavena na 3 roky.

Máte-li zájem získat více informací o certifikaci Vašeho hotelu značkou Safehotel Star neváhejte nás kontaktovat e-mailem.

Copyright © 2011 – 2018 NONCORE, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.