RU
spot
KlientVÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.
ObjektNa celém území ČR, primárně v části Ostrava Vítkovice a okolí (Landek, Lískovec, Dolní Oblast Vítkovice, areál Vítkovice Heavy Machinery, …)
Ve správě2009 - 2011
Celková plochaŘádově 1.800.000 m2 pasportizovaných ploch
Rozsah služebLogistika a dokumentace
Dokument management a archivace
  - pasportizace budov
  - pasportizace technického zařízení
  - pasportizace energetických sítí
  - technická a evidenční dokumentace 
Kontaktní osobaBarbora Nováková, M: 724 004 594
E: barbora.novakova@noncore.cz

 

Pasportizace budov

Pomocí CAFM a CAD nástrojů je vytvářena pro zákazníka celková pasportizace budov a objektů.

Účelem této pasportizace je poskytnout zákazníkovi / provozovateli / uživateli přehled o plochách a prostorách v budově či objektu a o jejich stavu a vybavenosti.

Takto zapracovaná dokumentace slouží jako nedílná a potřebná součást například pro využití nájemních ploch, inventarizaci vybavení a majetku, údržbu a úklid atd...

Pasportizace energetických sítí 

Pomocí CAD a MS Office nástrojů jsou zmapovány energetické sítě – od úrovně primárních horkovodních, parovodních, teplovodních sítí, přes úroveň výměníkových stanic, sekundárních rozvodů a rozvodů TUV až ke koncovým odběrným spotřebičům v halách či budovách.

Pasportizovány jsou také rozvody topných, technických plynů, provozní a pitné vody a kanalizace...

 Vytvářený pasport obsahuje i rozvody:

  • topných plynů (koksárenský a zemní plyn)
  • technických plynů (acetylén, kyslík, stlačený vzduch)
  • pitné vody
  • provozní vody
  • kanalizace

 V jednotlivých halách či budovách jsou pasportizovány koncové spotřebiče – umístění, způsob napojení, typ, výkon, vytápěcí médium, tepelné spády.

Součástí pasportizace je i inventarizace technického stavu zařízení s doporučeními pro preventivní či servisní údržbu potažmo opravu.

Tímto je umožněno posuzovat tepelný výkon v kontextu s vybavením a využitím haly či budovy a zvážit optimální způsob distribuce vytápění, což je pro uživatele / provozovatele užitečnou pomůckou pro dosahování optimálního plánování využití vedoucí k úsporám ve spotřebě energií.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 – 2018 NONCORE, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.